Bloggen ligger på: vargdag.wordpress.com

Beklagar, jag bytte namn på bloggen, och då blev det så här att det gamla namnet fanns kvar! Jag låter dock en post stå!

Vargjakt utformad så att den skyddar de genetiskt mest värdefulla vargarna sänker inavel och gör att vargarna blir mindre släkt. Ett kvantitativt överslag visar att den svenska licensjakten fördubblar den inavelssänkande effekten av naturliga eller tillförda invandrare jämfört med renodlad skyddsjakt. En artikel som populärt förklarar detta har publicerats i Svensk Jakt 2011(8):34-35.

http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Debatt/Debatt-Svensk-Jakt/Licensjakt-minskar-inavel/

Utförligare beräkningar och analyser kan nås från

http://www-genfys.slu.se/staff/dagl/varg/

Mot denna bakgrund är det mycket beklagligt att EU förmått regeringen att sätta stopp för licenjakten 2012 och att regeringen och dess rådgivare knappast ens försökt att klargöra eller förstå licenjaktens centrala roll i de svenska statsmakternas nuvarande politik och rovdjursutredningens förslag (SOU 2011:37) att se en sänkning av inaveln som det högst prioriterade målet i svensk vargpolitik.

Advertisements